Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Adresa:
Francouzská 4/75
120 00 Praha 2

e-mail: stredni.cechy@cpkp.cz
telefon: +420 603 946 501

IČO: 71 20 97 35
datová schránka: cuqbmmi

Naše organizace, Centrum pro komunitní práci střední Čechy, usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou převážně města, obce a regiony Středočeského kraje, městské části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Náš tým

Mgr. Martina Macurová

ředitelka místního zastoupení

Martina se věnuje tématům strategického plánování, zapojování občanů do rozhodovacích procesů,
zavádění inovativních metod sociální práce a rozvoji komunitní práce. Je mimo jiné součástí týmu zavádějící homesharing v našem kraji.

Blízké je jí téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Má několikaleté zkušenosti s facilitací a moderováním veřejných projednání. Jako sociální pracovnice pracovala s neslyšícími.

Bc. Petra Štěpová

odborná pracovnice v projektech na podporu neformálně pečujících

Petra je odborným garantem projektů podporujících neformálně pečující. Je součástí týmu zavádějícího homesharing v našem kraji. Pracovala na projektech se zaměřením na plánování sociálních a návazných služeb, rozvoj odborných partnerství,
odstraňování bariér v komunikaci s osobami s různým smyslovým postižením. 

Mgr. Renata Baxová

odborná pracovnice a průvodkyně homesharingu

Renata pracuje na projektech z oblasti strategického plánování, podílí se na kvalitativně orientovaných analýzách. Je součástí týmu, který zavádí homesharing v našem kraji.

Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA

odborná expertka

Iveta s námi externě spolupracuje na projektech věnující se rozvoji sociální práce, metodické podpoře v oblasti sociální práce a vzdělávání.

Ondřej se dlouhodobě věnuje otázkám managementu projektů, komunikaci, strategickému plánování a otázkám souvisejícím s vytvářením partnerství. Pracuje zejména na projektech neziskových organizací se zaměřením na veřejnou správu. Tematicky je mu blízká oblast rozvoje venkova a otázka výchovy k demokracii mladých lidí.

Petra Klvačová, PhD.

odborná expertka

Petra se u nás věnuje zpracování kvalitativně orientovaných analýz v projektech na podporu osob neformálně pečujících o své blízké.

Mgr. Monika Ljubková

manažerka projektů a koordinátorka homesharingu

Monika se podílí na realizaci projektu homesharing a zajišťuje projektovou podporu našemu týmu.

Mgr. Filip Pluhař

PR a advokační pracovník

Filip má u nás na starost PR a advokační aktivity v projektu homesharing. Stará se nám o sociální sítě, komunikaci s medii a učí nás nezapomínat na zviditelňování naší každodennosti.

Kateřina Vysloužilová

koordinátorka pomoci neformálně pečujícím

Kačka u nás má na starost koordinaci části aktivit na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením.

Mgr. Andrea Lexová

koordinátorka podpora rodinám s dětmi se zdravotním postižením a  neformálně pečujícím

Andrea u nás pracuje na projektech na podporu neformálně pečujících.

Monika Bártová

koordinátorka podpora rodinám s dětmi se zdravotním postižením a  neformálně pečujícím

Monika u nás pracuje na projektech na podporu neformálně pečujících.

Veronika Dostálová

péče o kancelář

Veronika se nám stará o kancelář, aby vše bylo vždy tam, kde to má být.

Mgr. Ondřej Marek

odborný expert

[ /]