Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Adresa:
Francouzská 4/75
120 00 Praha 2

e-mail: stredni.cechy@cpkp.cz
telefon: +420 603 946 501

IČO: 71 20 97 35
datová schránka: cuqbmmi

Naše organizace, Centrum pro komunitní práci střední Čechy, usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou převážně města, obce a regiony Středočeského kraje, městské části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Náš tým

Mgr. Martina Macurová

ředitelka místního zastoupení

Martina se věnuje tématům strategického plánování, zapojování občanů do rozhodovacích procesů,
zavádění inovativních metod sociální práce a rozvoji komunitní práce. Je mimo jiné součástí týmu zavádějící homesharing v našem kraji.

Blízké je jí téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Má několikaleté zkušenosti s facilitací a moderováním veřejných projednání. Jako sociální pracovnice pracovala s neslyšícími.

Petra Štěpová

odborná pracovnice v projektech na podporu neformálně pečujících

Petra je odborným garantem projektů podporujících neformálně pečující. Je součástí týmu zavádějícího homesharing v našem kraji. Pracovala na projektech se zaměřením na plánování sociálních a návazných služeb, rozvoj odborných partnerství,
odstraňování bariér v komunikaci s osobami s různým smyslovým postižením. 

Mgr. Renata Baxová

odborná pracovnice a průvodkyně homesharingu

Renata pracuje na projektech z oblasti strategického plánování, podílí se na kvalitativně orientovaných analýzách. Je součástí týmu, který zavádí homesharing v našem kraji.

Mgr. Ondřej Marek

odborný expert

Ondřej se dlouhodobě věnuje otázkám managementu projektů, komunikaci, strategickému plánování a otázkám souvisejícím s vytvářením partnerství. Pracuje zejména na projektech neziskových organizací se zaměřením na veřejnou správu. Tematicky je mu blízká oblast rozvoje venkova a otázka výchovy k demokracii mladých lidí.

Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA

odborná expertka

Iveta s námi externě spolupracuje na projektech věnující se rozvoji sociální práce, metodické podpoře v v oblasti sociální práce a vzdělávání.

Petra Klvačová, PhD.

odborná expertka

Petra se u nás externě věnuje zpracování kvalitativně orientovaných analýz v projektech komunitního plánování sociálních a návazných služeb a projektech na podporu pečujících rodin.

Veronika Dostálová

koordinátorka PR aktivit v projektu homesharing

Veronika se stará o publicitu v projektu homesharing a koordinaci části aktivit tohoto projektu.

Mgr. Petra Dobiášová

odborná pracovnice

Petra je náš externí spolupracovník a dle individuálních zakázek se věnuje zejména zpracování kvalitativně orientovaných analýz potřeb. 

Kateřina Vysloužilová

koordinátorka pomoci neformálně pečujícím

Kačka u nás pracovala jako koordinátorka v projektech na podporu neformálně pečujících. Stále s námi na dílčích aktivitách spolupracuje.

Mgr. Andrea Lexová

koordinátorka pomoci neformálně pečujícím

Andrea u nás pracovala jako koordinátorka v projektech na podporu neformálně pečujících. Stále s námi na dílčích aktivitách spolupracuje.

Monika Bártová

koordinátorka pomoci neformálně pečujícícím

Monika u nás pracovala v projektech na podporu neformálně pečujících. Stále s námi na dlíčch aktivitách spolupracuje.