Foto a video materiály

Jeden z vhodných nástrojů, jak zvyšovat informovanost o různých tématech považujeme video materiály. Zpracovali jsme je pro oblast neformálně pečujících, pro zlepšení porozumění sociálních služeb pro neslyšící nebo animované pro děti a mládež.

Jak zvládnout péči v domácím prostředí

Jak zvládnout péči v domácím prostředí

Péče v domácím prostředí o děti či dospělé se zdravotním postižením, o nemocné, stárnoucí rodiče či partnera je náročná a patří k jedněm z nejtěžších situací v životě, se kterými se setká mnoho z nás. Informace a návody, které by v těchto případech pomohly, nejsou snadno dostupné. Pečující na péči ale nemusí být sami!

Příběhy ze života

V rámci několika projektů zaměřených na komunitní plánování sociálních služeb, jsme se snažili přiblížit informace o dostupné pomoci i dětem a mládeži. Jako vhodný nástroj jsme zvolili animovaná videa na téma kiberšikana, sebepoškozování, šikana a alkohol.

Sociální služby ve znakovém jazyce

Sociální služby ve znakovém jazyce

Dlouhodobě se věnujeme upozorňování na komunikační bariéry různých skupin občanů. Snažíme se, aby všichni občané měli přístupné informace tam, kde žijí, mohli se zapojit do aktivit v místní komunitě, vyjádřit se k dění v obci či hledat pomoc v různých sociálních službách.