Pomůžeme vám s…

plánováním

 • územního rozvoje měst a obcí
 • v sociální oblasti
 • komunitních akcí
 • veřejných prostor

podporou komunikace

 • mezi občany a vedením měst a obcí
 • s lidmi s komunikačními bariérami
 • facilitace pracovních jednání
 • moderace konferenci a veřejných setkání

vzděláváním a poradenstvím

 • podpora místních partnerství
 • zapojování občanů do rozhodování
 • sociální problematika
 • příprava projektových záměrů
 • tvorba komunikačních strategií

analytickou činností

 • zjišťování potřeb občanů
 • možnosti spolupráce v území
 • bezbariérovost veřejných institucí
 • dostupnost sociální pomoci