Co právě děláme

Věnujeme se podpoře neformálně pečujících, pilotně ověřujeme homesharing a realizujeme různé zakázky zaměřující se na mapování potřeby občanů, facilitaci pracovních skupin, moderaci veřejných projednání, poradenství v oblasti plánování sociálních služeb, strategickému plánování organizací, tvorbě odborných partnerství, rozvoji komunitní práce a navazující vzdělávací akce.

Jak zvládnout péči v domácím prostředí

Jak zvládnout péči v domácím prostředí

Péče v domácím prostředí o děti či dospělé se zdravotním postižením, o nemocné, stárnoucí rodiče či partnera je náročná a patří k jedněm z nejtěžších situací v životě, se kterými se setká mnoho z nás. Informace a návody, které by v těchto případech pomohly, nejsou snadno dostupné. Pečující na péči ale nemusí být sami!

Homesharing ve Středočeském kraji

Homesharing ve Středočeském kraji

Sdílená péče aneb homesharing je moderní způsob podpory rodin dětí a mladých dospělých s mentálním postižením. Pravidelné odlehčovací setkání u proškolených hostitelů (jednotlivců či rodin) pomůže rodině nabrat nové síly. Hostitelská rodina či jednotlivec si pravidelně bere pečovaného na předem domluvený čas, pár hodin týdně/měsíčně, odpoledne nebo víkend. Společně si užijí obohacující chvíle, získají nové sociální kontakty a dovednosti, zatímco si pečující rodina může vydechnout.

Společná profesionalizace sociální práce na obcích

Společná profesionalizace sociální práce na obcích

Ve spolupráci s městy Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice realizuje od dubna 2020 projekt s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích“, který je financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je realizován po dobu 26 měsíců, a to do května 2022. Cílem projektu je rozvoje systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce

S městem Hořovice spolupracujeme při udržení a rozvoji procesu plánování sociálních a návazných služeb již od roku 2012. Na poslední aktualizaci komunitního plánu sociálních a návazných služeb pro území města Hořovice a spádových obce s rozšířenou působností jsme společně pracovali od ledna 2018.

Podpora procesu komunitního plánování na území ORP Benešov

Ve spolupráci s městem Benešov jsme od července 2018 do června 2020 aktualizovali komunitní plán sociálních a návazných služeb. Oproti předešlým letům se jednalo o aktualizaci pouze pro území obce s rozšířenou působností Benešov, a ne celý okres, tak jak tomu bylo v předešlých letech. V projektu jsme se zaměřili na využití současných postupů, jejich inovaci a zaměření se na problémy, které se v předešlém plánu nepodařilo podchytit či se nově objevily.

I bez sluchu se domluvíme

V projektu I bez sluchu se domluvíme jsme v letech 2016 – 2018 pracovali na systémových postupech v oblasti sociální práce s lidmi se sluchovým postižením. Našim cílem bylo eliminovat prohlubování sociálního vyloučení osob s různým druhem sluchového postižení v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou primárně způsobené danou sluchovou vadou. Jedna se o další problémy, které klienti řeší, tzn. různé životní situace související s věkem, dalším postižením, rodinným zázemím apod.