Sociální služby ve znakovém jazyce

Dlouhodobě se věnujeme upozorňování na komunikační bariéry různých skupin občanů. Snažíme se, aby všichni občané měli přístupné informace tam, kde žijí, mohli se zapojit do aktivit v místní komunitě, vyjádřit se k dění v obci či hledat pomoc v různých sociálních službách.

Jednou z těchto skupin jsou i neslyšící uživatelé znakového jazyka. Proto vznikl nápad vytvořit videa o sociálních službách ve znakovém jazyce. Tato videa se dají použít na webové stránky jednotlivých organizací či služeb, na webové stránky měst, kde jsou představené různé formy pomoci apod. Díky tomu dojde k zvýšení informovanosti o možné pomoci i u neslyšících osob. Celkem se jedná o 33 videí, která jsou dostupná zdejedno video, které přiblíží situace, ve kterých i neslyšícím mohou sociální služby pomoci.

Znáte sociální služby? from CPKP střední Čechy on Vimeo.

Pro neslyšící, kteří komunikují ve znakovém jazyce, může být čtení textů někdy obtížné. Neslyšící umí číst, ale čtou v češtině, která je pro ně až druhý jazyk, a podobně jako slyšící lidé neovládají všichni skvěle angličtinu, i neslyšící mohou mít s česky psanými texty problém. Proto je ideální, když mají informace přímo ve znakovém jazyce – při komunikaci tváří v tvář pomocí tlumočníků, na internetu
pomocí videí ve znakovém jazyce.

Spolupracujeme s Deaf Friendly, což je skupina překladatelů, kteří na profesionální úrovni pomáhají zpřístupnit webové stránky pro neslyšící a natočili výše uvedená videa. Pokud využijete tato videa, nejedná se o nákladnou věc. Díky doplňku do prohlížeče můžete mít výše uvedená videa o sociálních službách na svém webu. Pokud chcete vědět, jak na to, kontaktujete nás.