Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Adresa:
Francouzská 75/4
120 00 Praha 2

e-mail: stredni.cechy@cpkp.cz
telefon: +420 603 946 501

IČO: 71 20 97 35
datová schránka: cuqbmmi

Jsme jedno ze šesti místních zastoupení Centra pro komunitní práci. Naše pobočka působí ve Středočeském kraji, hlavním městě Praze a některými aktivitami i v dalších krajích ČR. Usilujeme o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a zlepšení správy věcí veřejných. Prosazujeme přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou nevládní organizace, města, obce a regiony Středočeského kraje, městské části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

V současné době se zaměřujeme na podporu a legitimizování potřeb těch, kteří pečují o své blízké, rodin s dětmi se zdravotním postižením a v neposlední řadě rozjezd sdílené péče – tzv. homesharingu.

Poskytujeme konzultace v oblastech strategického plánování, facilitace či participace různým místním sdružením, komunitám, spolkům, akčním skupinám či svazkům obcí.

Věříme, že naše aktivity přispívají k participaci občanů na rozhodování na různých úrovních, ke zviditelňování témat, která jsou opomíjená a k podpoře konkrétních lidí, kteří nejsou vidět.

Usilovně pracujeme na rozvoji otevřené, tolerantní a spolupracující společnosti, která se nebojí hledat netradiční formy pomoci a podpory.

Náš tým

Mgr. Martina Macurová

ředitelka místního zastoupení a průvodkyně homesharingu

Martina se věnuje tématům strategického plánování, zapojování občanů do rozhodovacích procesů, zavádění inovativních metod sociální práce a rozvoji komunit. Je součástí týmu realizující homesharing. Má několikaleté zkušenosti s facilitací a moderováním veřejných projednání. Miluje cesty do Hornbachu a uklidňuje ji řazení věcí dle barev.

Bc. Petra Štěpová

odborná pracovnice v projektech na podporu neformálně pečujících

Petra je odborným garantem projektů podporujících neformálně pečující. Má zkušenosti s projekty se zaměřením na plánování sociálních a návazných služeb, rozvoj odborných partnerství, odstraňování bariér v komunikaci s osobami s různým smyslovým postižením. Vždy srší nakažlivým optimismem a dobrou náladou.

Mgr. Renata Baxová

vedoucí homesharingu a odborná pracovnice

Renata pracuje na projektech na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením a je vedoucí týmu, který realizuje homesharing ve Středočeském kraji. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti strategického plánování, plánování sociálních služeb a facilitace. Nic jí neunikne, žádný detail, žádný termín a žádná hrubka.

Mgr. Monika Ljubková

manažerka projektů a koordinátorka homesharingu

Monika se podílí na hladké realizaci projektu homesharing a zajišťuje projektovou podporu našemu týmu. Dříve se věnovala administraci grantových výzev v rámci ESF a koordinaci projektů zaměřených na komunitní plánování. Je neuvěřitelně pečlivá a dává ty nejlepší tipy na mnohdy neobjevená místa a ubytování v Čechách.

Petra Klvačová, PhD.

odborná expertka

Petra se u nás věnuje zpracování kvalitativně orientovaných analýz v projektech na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením a homesharingu.

Lenka Vopálková foto

Lenka Vopálková

průvodkyně homesharingu

Lenka má dlouholeté zkušenosti s dětmi s autismem. U nás se věnuje pečujícím a hostitelům zapojeným do homesharingu.

Mgr. Andrea Lexová

koordinátorka podpory rodin s dětmi se zdravotním postižením

Andrea u nás pracuje na projektech na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením. Dlouhodobě se věnovala překladům, tlumočení a výuce francouzštiny, portugalštiny a češtiny. Sama je osobou pečující. Má tři děti, dvě kočky a dva psy. Miluje chození po horách, knížky a život.

Monika Bártová

koordinátorka podpory rodinám s dětmi se zdravotním postižením

Monika u nás pracuje na projektech na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením. Její superschopností je péče o ostatní. Je mámou, babičkou, bývalou pěstounkou, opatrovnicí i vedoucí denního stacionáře pro děti s handicapem. Když zrovna o někoho nepečuje, věnuje se četbě, ručním pracím a procházkám v přírodě.

Kateřina Vysloužilová

koordinátorka pomoci neformálně pečujícím

Kačka u nás má na starost koordinaci části aktivit na podporu rodin s dětmi se zdravotním postižením.

Veronika Dostálová, DiS.

péče o kancelář

Veronika vystudovala obor sociální pedagogika a posledních 13 let se stará o studenty na britské univerzitě. V kanceláři se stará o to, aby všechno klapalo, jak má. Má dvě děti, miluje psy a přírodu. Skvěle to umí s Excelem a čísly. Je prostě excelentní.

Mgr. Miriam Brtníková

PR specialistka

  Miriam u nás má na starost PR podpory pečujících a homesharingu. Stará se nám o sociální sítě, komunikaci s médii, a učí nás nezapomínat na zviditelňování naší každodennosti. Pečuje o syna s autismem a když není u počítače, je za volantem. 

Karel Malec

fundraiser

Karel nám neúnavně shání nové dárce a opečovává ty stávající. Pokud se Vám líbí naše práce a chcete nás podpořit, obraťte se na něj. Strašně rád si totiž s někým povídá. A když si zrovna náhodou nepovídá, trénuje malé fotbalisty.

Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA

odborná expertka

Iveta s námi externě spolupracuje na projektech věnující se rozvoji sociální práce, metodické podpoře v oblasti sociální práce a vzdělávání.

Mgr. Ondřej Marek

odborný expert

Ondřej se dlouhodobě věnuje otázkám managementu projektů, komunikaci, strategickému plánování a otázkám souvisejícím s vytvářením partnerství. Tematicky je mu blízká oblast rozvoje venkova a otázka výchovy k demokracii mladých lidí.