reference

Za skoro již dvě desítky let jsme působili v různých oblastech a částech Středočeského kraje. Spolupracovali jsme s různými obcemi, městskými částmi a organizacemi. Níže uvádíme několik vybraných referencí z naší spolupráce.

 

Spolupráce s městem Bystřice 

„Spolupráce s CPKP střední Čechy byla na profesionální úrovni, podíleli se na identifikaci dotčených odborníků, na sběru a vyhodnocení potřebných dat, facilitaci setkání s odborníky a celkovém zpracování našeho Plánu prevence kriminality. 

Spolupráce byla pro nás všechny velmi přínosná.“

Michal Hodík, starosta obce

červenec 2020 

 

Reakce účastníků projektu Pečovat a žít doma je normální aneb Plánování sociálních a návazných služeb ve Středočeském kraji prostřednictvím odborných partnerství:

„Milé dámy v CPKP,

chci vám ještě jednou poděkovat za úžasnou konferenci, která mě znovu povzbudila v tom, že děláme dobře a že jsou mezi námi lidé, kteří to vidí stejně jako my. Také jsem musela přemýšlet, kdo všechno je pro nás komunitou a s kým sdílet nás život a svědectví našeho života.

Jste pro nás inspirací a moc děkuji za vaši práci.“

Jitka Pogranová, mimo jiné pečující dcera, červen 2015

Dále nám po ukončení projektu a závěrečném wokrshopu napsali např. Jitka Hošťálková, Stáňa Krejčíková, Martina Michalcová, Matěj Lejsal a Markéta Trejbalová. 

 

Reference na facilitaci a metodické vedení procesů komunikace s partnery a veřejností

„Naše společnost Posázaví o.p.s. spolupracuje s neziskovou organizací SPKP střední Čechy od roku 2005. V roce 2005 pro nás CPKP střední Čechy zajišťovala facilitaci veřejných setkání a metodickou podporu v rámci aktualizace Strategie regionu Posázaví. V roce 2010 pro nás CPKP střední Čechy zajišťovala Evaluaci naplňování strategie v regionu Posázaví, posouzení stavu rozvoje regionu za období 2006-2010 a přípravu plánu aktivit na období 201-2013. S prací nestátní neziskové organizace CPKP střední Čechy jsme byli velmi spokojeni. Proto jejich služby využíváme i v současnosti, kdy připravujeme ve spolupráci Strategii rozvoje regionu Posázaví pro období 2014-2020.“

Bohuslava Zemanová, ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. 

 

Spolupráce s Městským úřadem Neratovice na zpracování Komunitního plánu sociálních a návazných služeb na rok 201 – 2012

„S CPKP střední Čechy spolupracuje odbor sociálních věcí a školství již řadu let. Díky velmi profesionálnímu, individuálnímu a vnímavému přístupu, spolu hledat vždy přínosy pro rozvoj daného území, se daří ve velké většině všech nastavených aktivit pokračovat a prohlubovat je.“

Mgr. Marcela Brodilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství, únor 2014 

 

Spolupráce s Městským úřadem Mnichovo Hradiště na zpracování Komunitního plánu sociálních a návazných služeb na rok 201 – 2012

„Velké poděkování za metodickou podporu a vysoký profesionální přístup, který přispěl ke zdárnému ukončení projektu, patří partnerovi projektu CPKP střední Čechy.“

Arnošt Vajzr, starosta města Mnichovo Hradiště, březen 2014

 

Zpracování části Strategického plánu rozvoje města Hodkovice nad Mohelkou na období 5 – 10 let

„Práce probíhaly v souladu s uzavřenou smlouvou v období únor – červen 2013. Spolupráce byla efektivní a komunikace věcná a vstřícná.“

Markéta Khauerová, místostarostka Hodkovic nad Mohlekou