Podporujeme rodiny s dětmi se zdravotním postižením na území ORP Beroun, Dobříš, Hořovice a Černošice

V našem novém projektu nabízíme podporu rodičům dětí se zdravotním postižením, samotným dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením a jejich zdravým sourozenců. Působíme převážně na území obcí Berounska, Dobříšska, Hořovicka a Prahy-západ.

Co nabízíme?

  • Různou formu pomoci rodičům a jejich dětem se ZP. Používáme termín koordinovaná odborná pomoc, která je založená na znalosti místních služeb, organizací, které pomáhají, systému pomoci a našich dovednostech. Podpora je realizována individuálně i skupinově. Konkrétně se může jednat o různé formy konzultací, poradenství, podpůrných skupin, zprostředkování terapií a dlouhodobého provázení v terénu v přirozeném rodinném prostředí nebo na kontaktních místech.
  • Podporu i zdravým sourozencům prostřednictvím individuální podpory, setkávání podpůrných skupin a dvoudenních setkání s přespáním v přírodě.
  • Zapojení do terapeutického programu Workcamp, který se zaměřuje na podporu soběstačnosti, sebepéče a osamostatňování mladých dospělých se zdravotním postižením. Tento program pilotně odzkoušíme a následně vyhodnotíme. Fotografie z našeho  workcampu, který se konal už podruhé v prostorách Dětské skupiny Bílý Čáp v Běštíně naleznete zde.
  • Zapojení do Dragon Dreaming a Cesty. Programu, jehož cílem je posílit ve skupině rodičů, dětí se zdravotním postižením a jejich zdravých sourozenců porozumění vlastním potřebám, vzájemným vztahům a výzvám, kterým budou v budoucnosti muset čelit. Zapojíme všechny aktéry tak, aby byl výstupem společný „sen“ o budoucnosti a základní plán, jak začít první kroky realizovat. S každou rodinou s dítětem se zdravotním postižením vytvoříme jejich Cestu.
  • Informační letáky, které zohledňují území, kde působíme, a obsahují kontakty na odborné poradce a nabídku podpory.
  • Multidisciplinární spolupráci a participativní přístup, kterým přispějeme k efektivnímu řešení konkrétních případů rodin s dítětem se zdravotním postižením a zároveň ke zvýšení možnosti prosadit systémovou změnu na lokální úrovni. Budeme spolupracovat s odborníky včetně zástupců poskytovatelů sociálních a návazných služeb, představiteli obcí, zástupci místních komunit a komunitních organizací.

Součástí našich projektů je ověření, zda to, co děláme, má očekávaný dopad. Toto nabízíme od dubna 2023 do března 2026 v projektu s názvem „Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením na území ORP Beroun, Dobříš, Hořovice a Černošice“, který je financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, CZ.03.02.02/00/22_017/0000546.

Formální představení projektu naleznete zde.

Kontaktní osoba: Bc. Petra Štepová, M: 773 661 130, E: petra.stepova@cpkp.cz