Příběhy ze života

V rámci několika projektů zaměřených na komunitní plánování sociálních služeb, jsme se snažili přiblížit informace o dostupné pomoci i dětem a mládeži. Jako vhodný nástroj jsme zvolili animovaná videa na téma kiberšikana, sebepoškozování, šikana a alkohol.