Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a spádového území pro roky 2023–2025

Cílem projektu byla aktualizace komunitního plánu sociálních a návazných služeb v ORP Poděbrady. Realizace projektu směřovala k udržení a rozvoji dostupnosti potřebných služeb a současně ke zpracování popisu optimální sítě sociálních služeb, která bude efektivně a účinně poskytovat pomoc a podporu nejen občanům v Poděbradech, ale také lidem z celého území obce s rozšířenou působností.

Co bylo v plánu:

  • Zanalyzovat stávající situaci a vytvořit podkladové analýzy.
  • Realizovat pracovní jednání a rozhovory s relevantními organizacemi i jednotlivci.
  • Podpořit spolupráci v celém území a zapojit odbornou i laickou veřejnost.
  • Vyhodnotit stávající komunitní plán sociálních služeb a zpracovat jeho aktuální podobu, včetně akčního plánu.
  • Zpracovat Informační materiály pro cílové skupiny projektu.

Jaké materiály a dokumenty v projektu vznikly:

Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu ČR, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a realizován v partnerství s městem Poděbrady.