Podpora procesu komunitního plánování na území ORP Benešov

Ve spolupráci s městem Benešov jsme od července 2018 do června 2020 aktualizovali komunitní plán sociálních a návazných služeb. Oproti předešlým letům se jednalo o aktualizaci pouze pro území obce s rozšířenou působností Benešov, a ne celý okres, tak jak tomu bylo v předešlých letech. V projektu jsme se zaměřili na využití současných postupů, jejich inovaci a zaměření se na problémy, které se v předešlém plánu nepodařilo podchytit či se nově objevily.