I bez sluchu se domluvíme

V projektu I bez sluchu se domluvíme jsme v letech 2016 – 2018 pracovali na systémových postupech v oblasti sociální práce s lidmi se sluchovým postižením. Našim cílem bylo eliminovat prohlubování sociálního vyloučení osob s různým druhem sluchového postižení v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou primárně způsobené danou sluchovou vadou. Jedna se o další problémy, které klienti řeší, tzn. různé životní situace související s věkem, dalším postižením, rodinným zázemím apod.

 

Projekt navazoval na naše dlouhodobé zkušenosti z dříve realizovaných partnerských projektů a odbornosti našeho týmu. V rámci projektu jsme zpracovali Popisu současné sociální práce a potřeb osob se sluchovým postižením, který se skládal ze část první – se zaměření na potřeby osob se sluchovým postižením a druhé se zaměřením na potřeby z pohledu tlumočníků. Odborný tým, který v rámci projektu vznikl, se sešel zatím 10x a účastnilo se ho průměrně 8 – 12 odborníků z celé ČR.

Nedílnou součástí projektu byli konzultace s odborníky z řad sluchově postižených, tak sociálních pracovníků (pracovníků v sociálních službách) se zkušeností s prací se sluchovým postižením. Dále jsme zrealizovali workshopy, které se zaměřovali na specifika komunikace osob se sluchovým postižením a další témata. V době realizace projektu proběhly 3 workshopy a účastnilo se jich celkem 49 osob.

Odborný tým společně s realizačním týmem projektu zpracoval metodická doporučení pro realizaci sociální práce s osobami se sluchovým postižením a komunikačních postupech pro práci s osobami se sluchovým postižením. Dále jsme zpracovali popisu, jak zajistit místně a časově dostupnou síť sociálních služeb pro zajištění nediskriminačního přístupu k osobám se sluchovým postižením. Vše je finálně zpracováno ve Sborníku projektu.

Na závěr projektu jsme pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské, zrealizovali závěrečný workshop, kterého se zúčastnilo přes 60 osob z řad odborníků ze sociálních a návazných služeb.